Vstup-výstup
Interaktivní instalace
TON

TON
Videomapping výstavní expozice
VESÍTN

Vesítn
Architecturální videomapping

Guerilla letmo
Guerillová projekce

VJs
Live performance

BYOB
Interaktivní instalace
B16

B16
Interactivní projekce
Balkon

Balkon
Divadelní stereoskopická projekce
Workshops

Workshopy
Rádi sdílíme…